გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილებები
ინტელექტუალური ვიზუალური დაბლოკვისა და უსაფრთხოების მართვის გადაწყვეტა სცენის ვიზუალიზაცია, სამუშაო შეკვეთის ვიზუალიზაცია, LOTO ვიზუალიზაცია, რესურსების ვიზუალიზაცია, მოვლენის ვიზუალიზაცია და სხვა IoT უსაფრთხოების დაბლოკვის მართვა

გადაწყვეტილებები