Həll yolları
Həll yolları
Ağıllı vizual bloklama və etiketləmə təhlükəsizliyi idarəetmə həlli Səhnə vizuallaşdırılması, iş sifarişinin vizuallaşdırılması, LOTO vizuallaşdırılması, resurs vizuallaşdırılması, hadisə vizuallaşdırılması və digər IoT təhlükəsizlik kilidinin idarə edilməsi

Həll yolları